Władze Fundacji

Zarząd Fundacji

  • Prezes Zarządu – ks. Tadeusz Gerlach CSMA
  • Członek Zarządu – ks. Marek Kogut
  • Członek Zarządu – ks. Bogdan Walerowski

Rada Fundacji

  • Przewodniczący – Marian Kocemba
  • Sekretarz – Stefan Dzik
  • Kazimierz Burzawa

Stali Członkowie Fundacji

  • Adriana Błaszczyk
  • Bożena Furgał
  • Beata Winnicka

Adres

33-271 Jadowniki Mokre 340
tel.: 14 641 75 01
e-mail: fundacjajkpp@gmail.com

Dane identyfikacyjne

NIP: 993-06-56-018
REGON: 360312278
KRS: 0000535009

Konta bankowe

nr rachunku PLN:
57 1240 5194 1111 0010 6156 0571
nr rachunku USD:
37 1240 5194 1787 0010 6156 0887
nr rachunku EURO:
61 1240 5194 1978 0010 6156 0799