Aktualności
Donator
Kontakt
Fundacja

STRONA GŁÓWNA

Dzięki 1% podatku Fundacja im. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski może realizować swoje cele:

  • wspieranie działalności Ośrodka OpiekuńczoRehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych,

  • prowadzenie działalności charytatywnej przez niesienie pomocy najbardziej potrzebującym: dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w Jadownikach Mokrych,

  • sprawowanie pieczy nad dziedzictwem tzn. nieruchomościami, zbiorami i dokumentacją upamiętniającymi pontyfikat św. Jana Pawła II oraz posługę abp. Józefa Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego i Prymasa Polski, wywodzącego się z Jadownik Mokrych,

  • wspieranie w miejscowej parafii inicjatyw duszpasterskich i charytatywno–społecznych,

  • wspieranie lokalnych inicjatyw kultury, tradycji i patriotyzmu zakorzenionych w wartościach chrześcijańskich.

 

Fundacja im. abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w “Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 rok” na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności (nr 8036).

Zmiana ustawy o podatku dochodowym daje fundacjom możliwość pozyskiwania od urzędów skarbowych, za wcześniejszą zgodą darczyńców, ich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania). Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.