Publikacje

Powyższe publikacje do nabycia po uprzednim skontaktowaniu się z biurem Fundacji:

Kontakt

 


Abp Józef Kowalczyk, Wspomnienia

red. Zdzisław Gogola OFMConv, Kraków 2021, ss. 318

Autor prezentowanych Wspomnień należy do najbardziej znanych osób z kręgu hierarchii Kościoła w Polsce. Pochodzący z tarnowskiej ziemi, odbywał formację Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie, a następnie, po roku katechizacji, rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, kontynuowane na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i zwieńczone doktoratem w 1968 roku. We Wspomnieniach podejmuje opis swej działalności dla dobra Ojczyzny i świata, przeplatając je z ważnymi informacjami dotyczącymi najnowszej historii Kościoła.  

Śledząc tok dzieła możemy zapoznać się z istotnymi wydarzeniami w jego życiu kapłańskim: przyjęcie święceń biskupich dnia 20 października 1989 roku z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II i wybór na motto posługi słów z modlitwy Pańskiej: Fiat voluntas Tua, działalność hierarchy jako nuncjusza apostolskiego, pomysłodawcy Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, reforma struktur administracyjnych Kościoła w Polsce, przyjęcie godności i aktywność jako arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego (Prymasa Polski), promocja wielu katolickich ośrodków naukowych.

Opisując przyjęcie posługi nuncjusza apostolskiego w Polsce oraz dziekana korpusu dyplomatycznego Autor dzieli się refleksjami ze spotkań wielu znanych osób z kręgu Kościoła i świata polityki. Z wdzięcznością wspomina własny udział w licznych podróżach apostolskich u boku  Świętego Jana Pawła II. Nie pomija również ważnej wizyty papieża Benedykta XVI w naszym kraju, której był bezpośrednim świadkiem. W pamięci utkwił mu obraz z 2002 roku, kiedy papież Benedykt XVI, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary modlił się  przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i pozdrowił jego matkę.

Istotnym fragmentem książki są aneksy, na które składają się homilie, przemówienia wygłoszone podczas spotkań z prezydentami Polski: Lechem Wałęsą, Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Kaczyńskim. „Patrzenie na przebytą drogę uczy mnie nadal pokory i lepszego dostrzegania działania Bożej Opatrzności” – wyznaje w Przedmowie do Wspomnień abp Józef Kowalczyk. Uzupełnieniem zapisu osobistych przeżyć Księdza Arcybiskupa stanowią barwne fotografie przedstawiające zarówno jego rodzinne strony jak i spotkania z wieloma osobistościami. Książka wydana jest estetycznie, na papierze kredowym, a dopełnieniem pracy stanowi solidnie wykonany indeks osobowy. 

s. Elżbieta Sander, klaryska OSC

 


Pozostałe publikacje:

 1. De extraordinario confirmationis ministro, Roma 1969.
 2. Dojrzewanie czasu, Poznań 1998.
 3. Na drodze konsekrowanej, Kraków 1999.
 4.  Służyć Słowu, Poznań 2000.
 5. Fiat voluntas Tua. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Warszawa 2002, praca zbiorowa.
 6. Tym, którzy Polskę stanowią, Warszawa 2003.
 7. Otwórzcie serca Chrystusowi, który przychodzi z darem pokoju. Open Your Hearts to Christ, who comes with the Offer of Peace, Warszawa 2003.
 8. Nuncjatura Apostolska – Dom Papieski w Warszawie. La Nunziatura Apostolica – Casa del Papa a Varsavia, Warszawa 2005; wydanie drugie, poszerzone Warszawa 2009.
 9. Jestem wpisany w Ciebie nadzieją. Świadectwa po śmierci Jana Pawła II, Marki 2006.
 10. Świadectwo i służba. Rozmowy o życiu i Kościele, Warszawa 2008.
 11. Progrediamur oportet in spe, Warszawa 2012.
 12. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 1993/1998, Płock 2013.

Adres

33-271 Jadowniki Mokre 340
tel.: 14 641 75 01
e-mail: fundacjajkpp@gmail.com

Dane identyfikacyjne

NIP: 993-06-56-018
REGON: 360312278
KRS: 0000535009

Konta bankowe

nr rachunku PLN:
57 1240 5194 1111 0010 6156 0571
nr rachunku USD:
37 1240 5194 1787 0010 6156 0887
nr rachunku EURO:
61 1240 5194 1978 0010 6156 0799