O nas

Akt powołania fundacji1

Akt powołania fundacji

Fundacja im. abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski została powołana 20. października 2014 r. w 25. rocznicę święceń biskupich abp. Józefa Kowalczyka.

Celami Fundacji są:

  • wspieranie działalności Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych,
  • prowadzenie działalności charytatywnej przez niesienie pomocy najbardziej potrzebującym: dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w Jadownikach Mokrych,
  • sprawowanie pieczy nad dziedzictwem tzn. nieruchomościami, zbiorami  i dokumentacją upamiętniającymi pontyfikat św. Jana Pawła II oraz posługę abp. Józefa Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego i Prymasa Polski, wywodzącego się z Jadownik Mokrych,
  • wspieranie w miejscowej parafii inicjatyw duszpasterskich i charytatywno – społecznych,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw kultury, tradycji i patriotyzmu zakorzenionych w wartościach chrześcijańskich.

Fundacja łączy dotychczasową działalność Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych z posługą abp. Józefa Kowalczyka i jest odpowiedzią na wezwanie św. Jana Pawła II do wrażliwości na ludzkie cierpienie oraz realizacją chrześcijańskiej wyobraźni miłosierdzia.

Jest również darem wdzięczności i szacunku dla abp. Józefa Kowalczyka za wszelkie dobro, które przez niego stało się udziałem wspólnoty Ośrodka i parafii w Jadownikach Mokrych. Jest także wyrazem jego miłości do swojej „małej Ojczyzny” oraz przedłużeniem dotychczasowej posługi najbardziej potrzebującym.

Ośrodek opiekuńczo - rehabilitacyjny

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

Adres

33-271 Jadowniki Mokre 340
tel.: 14 641 75 01
e-mail: fundacjajkpp@gmail.com

Dane identyfikacyjne

NIP: 993-06-56-018
REGON: 360312278
KRS: 0000535009

Konta bankowe

nr rachunku PLN:
57 1240 5194 1111 0010 6156 0571
nr rachunku USD:
37 1240 5194 1787 0010 6156 0887
nr rachunku EURO:
61 1240 5194 1978 0010 6156 0799